AAU logo

innomatch

INNOMATCH

InnoMatch er et Interreg projekt, som SEA gennemfører i samarbejde med en række danske og svenske partnere, herunder især uddannelsesinstitutioner og erhvervsnetværk.

Projektet har til formål at øge innovationskapaciteten i mikro- og nyetablerede virksomheder ved at bringe studerende i spil som innovationsressourcer i virksomhederne. Samtidig skal projektet sikre, at talentfulde studerende får øjnene op for de karrieremuligheder, der ligger i mikro- og nystartede virksomheder.

Projektet centrerer sig om talentprogrammet Scandinavian Talent, hvor 30 særligt udvalgte studerende pr. semester via fire kursusgange dels får opkvalificeret deres værktøjskasse i forhold til innovation og kreativitet, dels netværker med en række virksomheder som bibringer konkrete cases, som de studerende skal løse. En vigtig del af talentprogrammet handler således også om at de deltagende mikrovirksomheder får bud på konkrete løsninger og forretningsideer med hjem til deres virksomhed.

Derudover fokuserer projektet på at skabe samarbejder i forhold til projekter, praktik, studiejob, job mv. mellem virksomheder og studerende, herunder at arbejde for, at flere får øjnene op for muligheden for at komme i praktik i en svensk mikro- og eller nystartet virksomhed. 

Hvis du er studerende, så læs mere om Scandinavian Talent her. Læs mere om andre studerendes erfaringer med deltagelse i talentprogrammet eller praktik i en mikrovirksomhed.

Hvis du er en virksomhed, der vil se mere om mulig deltagelse i programmet, så læs mere her. Andre virksomheders erfaringer med deltagelse kan du læse mere om her.  

 

Besøg den officielle website.

 

En gruppe deltagere i talentprogrammet Scandinavian Star fremlægger for en deltagende virksomhed:

 

              

 

Talentprogrammet er en del af det skandinaviske projekt Innomatch og gennemføres derfor også på en række andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og norden.