AAU logo

FOR STUDERENDE

Projekt Innomatch handler om at få AAU studerende til at skabe vækst og innovation i mikro- og nystartede virksomheder.
Projektet centrerer sig om det tværfaglige talentprogram Scandinavian Talent, hvor 30 særligt udvalgte kandidatstuderende deltager pr. semester.
Som studerende i Scandinavian Talent programmet får du

  • Opkvalificeret din værktøjskasse i forhold til at skabe innovation og kreativitet i praksis
  • Netværk med en række virksomheder som bibringer konkrete cases, som du skal løse og præsentere for virksomhederne
  • Kontakt med beslutningstagere i mikro- og nystartede virksomheder, fx med henblik på praktik- og projektsamarbejde
  • Mulighed for at deltage i projektets årlige Case Competition, hvor du møder studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og Sverige samt spændende virksomheder

I projekt Innomatch arbejder vi generelt for at skabe flere samarbejdsrelationer mellem dig som studerende og mikro- og nystartede virksomheder.


Hvis du er studerende, så læs mere om Scandinavian Talent og kriterier for optagelse. Læs mere om andre studerendes erfaringer med deltagelse i talentprogrammet eller praktik i en mikrovirksomhed.
 

Andreas Gasberg (tv) fra AAUs Scandinavian Talent vandt en delt førsteplads til Case Competition i Sverige sammen med sin gruppe ”Ullnionen”. 

 

For mikro- og/eller nystartet virksomhed

Som mikro- eller nystartet virksomhed i Scandinavian Talent programmet får du bl.a.

  • Bud på konkrete løsninger og forretningsideer, som du kan tage med tilbage til din virksomhed,
  • Kontakt til en gruppe særligt engagerede AAU studerende, hvor du kan finde potentielle praktikanter, studentermedhjælpere og projektgrupper

Hvis du som mikro- eller nystartet virksomhed vil læse mere om deltagelse i programmet, så læs mere her. Andre virksomheders erfaringer med deltagelse kan du læse mere om her.  

 

Mere om Innomatch:

InnoMatch er et 3-årigt EU-Interreg projekt (2016-2018), som har til formål at øge innovationskapaciteten i mikro- og nyetablerede virksomheder ved at bringe studerende i spil som innovationsressourcer i virksomhederne. Samtidig skal projektet sikre, at talentfulde studerende får øjnene op for de karrieremuligheder, der ligger i mikro- og nystartede virksomheder. AAU gennemfører projektet i samarbejde med en række danske og svenske partnere, herunder især uddannelsesinstitutioner og erhvervsnetværk.